ทิศทาง

  • 0280d534-e7e5-4d17-b3ba-c6ea53e72dba

การเดินทางไป Hotel Pony Onsen

โรงแรม Pony Onsen

ที่อยู่: 〒034-0001อำเภอ Aomori, Towada, Sanbongi, Saihaba 167 - 1

จากโตเกียว

โดยรถไฟหัวกระสุน Shinkansen

จากสถานีโตเกียวใช้ JR Tohoku shinkansen Hayabusa ไปยังสถานี Shichinohe Towada

จากสถานีรถไฟ Shichinohe Towada Hotel Pony Onsen ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 20 นาที

รถเช่ามีให้บริการที่สถานี Shichinohe Towada

โดยเครื่องบิน

จากสนามบินฮาเนดะใช้เครื่องบินไปยังสนามบิน Misawa ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

จากสนามบิน Misawa Hotel Pony Onsen ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 40 นาที

มีบริการรถเช่าที่สนามบิน